Kancelaria Radcy Prawnego
Moniki Bickert, LL.M.,
(Uniwersytet J.W. Goethego),
mediatora i tłumacza przysięgłego

Monika
Bickert

Rechtsanwaltskanzlei
Moniki Bickert, LL.M.,
(J.W. Goethe Universität),
Mediatorin, Dolmetscherin und Übersetzerin