Kancelaria Prawna
Bickert

Prawo cywilne

Jestem do dyspozycji moich Klientów na płaszczyźnie sądowej i pozasądowej w obszarze szeroko rozumianego prawa cywilnego. Posiadając szeroką wiedzę zarówno w zakresie polskiego jak i niemieckiego prawa cywilnego zapewniam wysoką jakość świadczonych usług, które zawsze wykonuję pod kątem interesu prawnego mojego Klienta.

W ramach świadczonych usług zajmuję się kompleksową i profesjonalną pomocą prawną z zakresu:
■ sporządzania i opiniowania umów cywilnoprawnych,
■ dochodzenia odszkodowań,
■ dochodzenia roszczeń z zawartych umów (np. o zapłatę, o nienależyte wykonanie bądź niewykonanie zobowiązań umownych, z tytułu rękojmi za wady rzeczy, o zapłatę kar umownych, z umów przedwstępnych, itp.),
■ prowadzenia negocjacji handlowych i zawierania ugód,
■ kompleksowe doradztwo prawne w omawianym zakresie.

Email:

bickert.monika@web.de

Telefon:

+49 (069) 59602935

Telefon komórkowy:

(+49) 176 997 84526

Fax:

+49 (069) 59602932

Darmowa
Porada Prawna