Kancelaria Prawna
Bickert

Kapitał początkowy w spółce z ograniczona odpowiedzialnością w Niemczech, tj. Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH

Jednym z niezbędnych elementów do powstania niemieckiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. Gesellschaft mit beschränkter Haftung dalej zwanej: GmbH, jest wniesienie przez wspólnika lub wspólników kapitału początkowego, w wysokości co najmniej 25.000,00 euro zgodnie z § 5 GmbHG. Kwota ta może być znaczącą barierą finansową dla przedsiębiorców planujących założenie spółki.

Niemniej jednak, ustawa GmbHG przewiduje różne sposoby zakładania GmbH, które pozwalają na to, aby osoby, które nie dysponują taką kwotą w chili rejestracji spółki, również mogły ją założyć.

Kapitał początkowy może być wniesiony w postaci pieniężnej, poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy spółki, lub może mieć formę niepieniężną. Mowa tutaj o wkładzie rzeczowm na przykład w postaci takiej jak samochód lub nieruchomość. W ten sposób wspólnik może spełnić swoje zobowiązanie dotyczące wniesienia kapitału zakładowego, bądź jego części, w formie innej niż pieniądz.

Ustawa GmbHG przewiduje w § 7 ust. 2 również możliwość rejestracji spółki GmbH także wtedy, gdy wspólnicy wpłacą na poczet kapitału początkowego co najmniej połowę kapitału minimalnego, tj. kwotę 12.500,00 euro. W takiej sytuacji, umowa spółki określi sposób, w jaki pozostała, jeszcze nieopłacona część kapitału zakładowego zostanie wniesiona przez wspólników.

Mini GmbH

W prawie niemieckim istnieje również inna forma spółki kapitałowej, która stanowi alternatywę dla GmbH i jest szczególnie odpowiednia dla osób, które nie dysponują gotówką w wysokości 25.000,00 euro. Mowa tutaj o Unternehmensgesellschaft (haftungsbeschränkt), często nazywanej mini GmbH. UG jest formą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, do której założenia teoretycznie wystarczy kapitał zakładowy w wysokości 1 euro. Jest to więc idealna opcja, zwłaszcza dla młodych przedsiębiorców, którzy nie dysponują jeszcze wymaganym kapitałem potrzebnym do utworzenia GmbH.

Wspólnicy UG (haftungsbeschränkt) są zobowiązani do tworzenia rezerwy z zysku uzyskanego przez UG na poczet kapitału zakładowego. Kiedy ta rezerwa osiągnie wysokość 25.000,00 euro, możliwa jest zmiana nazwy spółki z UG na GmbH. Jednak taka zmiana nie zachodzi automatycznie. Wspólnicy muszą podjąć odpowiednią uchwałę oraz dokonać zmiany umowy spółki w celu formalnej zmiany nazwy spółki z UG na GmbH.

Rejestracja spółki UG (haftungsbeschränkt) przebiega niemal identycznie jak rejestracja GmbH.
Nasza kancelaria zajmuje się doradztwem prawnym oraz podatkowo-prawnym dla firm począwszy od wyboru optymalnej formy prawnej, poprzez wspieranie przedsiębiorców w zakresie tworzenia oraz prowadzenia spółek w Niemczech jak i w obrocie prawnym transgranicznym Polska- Niemcy.

Monika Bickert

Monika Bickert

Radca Prawny

Zapraszam do kontaktu

Email:

bickert.monika@web.de

Telefon:

+49 (069) 59602935

Telefon komórkowy:

(+49) 176 997 84526

Fax:

+49 (069) 59602932