Kancelaria Prawna
Bickert

Sprawy spadkowe transgraniczne

Żyjemy w zglobalizowanym świecie, czego konsekwencją jest przemieszczanie się osób. Obywatele Unii Europejskiej mają prawo do swobodnego poruszania się, zamieszkiwania i pracy w dowolnym kraju członkowskim Unii Europejskiej zgodnie z zasadą swobodnego przepływu osób. Prawo to jest ustanowione na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i jest jednym z podstawowych filarów integracji europejskiej. Czasy, kiedy Polacy mieszkali tylko w Polsce, a Niemcy w Niemczech dawno minęły, generuje to szereg wątpliwości i pytań związanych między innymi z obszarem prawa spadkowego.

Transgraniczne sprawy spadkowe, czyli przypadki, w których majątek zmarłej osoby znajduje się w różnych jurysdykcjach, mogą wywoływać liczne trudności.

Każdy kraj ma swoje własne przepisy, zaś różnice w prawie spadkowym między różnymi krajami mogą prowadzić do zamieszania i trudności prawno-proceduralnych w przypadku transgranicznej sprawy spadkowej.

Który sąd w jakim kraju jest właściwy do rozpatrzenia sprawy? Już ten wybór może być trudny a jest to wybór, który wpływa na cały proces spadkowy. To może być kwestia związana z obywatelstwem zmarłej osoby, miejscem jej ostatniego zamieszkani lub położeniem majątku.

Wyzwaniem może być też komunikacja między różnymi jurysdykcjami, tłumaczenia dokumentów prawnych w przypadku jeśli język i procedury prawne są różne.

Różnice w prawie spadkowym i procedurach mogą prowadzić do rozbieżności w interpretacji testamentu lub woli zmarłej osoby. Może to prowadzić do sporów i trudności w ustaleniu, jak należy postąpić w kwestiach dziedziczenia i podziału majątku.

Z uwagi na powyższe trudności zalecam skorzystanie z moich usług. Jako doświadczony prawnik specjalizujący się w transgranicznych sprawach spadkowych, posiadam wiedzę i doświadczenie w pracy z różnymi jurysdykcjami. Mogę pomóc w rozwiązywaniu problemów prawnych, koordynacji działań i uproszczeniu procesu transgranicznej sprawy spadkowej.

W mojej pracy zawodowej w zakresie prawa spadkowego biegle poruszam się po systemach prawnych Unii Europejskiej, Niemiec i Polski, w ramach m.in. następujących aktów prawnych:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego
Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337, 2339 oraz z 2023 poz. 326 i 1285)
Kodeks Postępowania Cywilnego
Bürgerliches Gesetzbuch
Zivilprozessordnung
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

Monika Bickert

Monika Bickert

Radca Prawny

Zapraszam do kontaktu

Email:

bickert.monika@web.de

Telefon:

+49 (069) 59602935

Telefon komórkowy:

(+49) 176 997 84526

Fax:

+49 (069) 59602932