Kancelaria Prawna
Bickert

Kolejna sprawa spadkowa transgraniczna zakończona

Mam przyjemność poinformować o kolejnej zakończonej sukcesem międzynarodowej sprawie spadkowej. W tym przypadku spadkodawca mieszkał i zmarł w Niemczech, nie pozostawiając testamentu. Jego małżonka nadal mieszkała w Niemczech, podczas gdy jedyny zstępny przebywał w Polsce. Małżeństwo to zostało zawarte w Polsce. W skład spadku wchodziły środki pieniężne na niemieckich rachunkach bankowych oraz kilka nieruchomości w Polsce.

Pierwszym istotnym etapem było ustalenie właściwej jurysdykcji do złożenia wniosku o europejskie poświadczenie spadkowe. Europejskie poświadczenie spadkowe ma zastosowanie w sprawach transgranicznych i jest jednolitym dokumentem, który jest uznawany i respektowany we wszystkich państwach członkowskich UE.
Innym kluczowym zagadnieniem było określenie, które przepisy prawa mają zastosowanie do małżeństwa i ustroju majątkowego małżonków, ponieważ od tego zależało, ile części spadku przypadło małżonce pozostającej przy życiu.

W praktyce pojawiły się trudności związane z odzyskaniem środków z niemieckich rachunków bankowych. Problemy wynikały z faktu, że jeden ze spadkobierców mieszkał poza granicami Niemiec, a zgodnie ustawą o podatku od spadków ErbStG, instytucje finansowe w Niemczech odpowiadają własnym majątkiem za potencjalne długi podatkowe zagranicznego spadkobiercy w Niemczech. Wypłacenie za granicę środków znajdujących się na rachunkach bankowych w Niemczech następuje dopiero po otrzymaniu przez zagranicznych spadkobierców tzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung, czyli oficjalnego zaświadczenia od właściwego urzędu skarbowego w Niemczech, potwierdzającego brak ewentualnych zobowiązań podatkowych.

Ponadto, z uwagi na to, że w skład spadku wchodziły również nieruchomości położone w Polsce, kancelaria reprezentowała klientów w postępowaniach wieczysto-księgowych na terytorium Polski oraz pomagała w określeniu wartości rynkowej tych nieruchomości oraz przy ich sprzedaży.

Cały proces wymagał dokładnego zanalizowania stanu faktycznego, zrozumienia niemieckich i polskich regulacji prawnych oraz przestrzegania obowiązujących procedur międzynarodowych.

r.pr. Monika Bickert, LL.M. (Uniwersytet J. W. Goethego)

Monika Bickert

Monika Bickert

Radca Prawny

Zapraszam do kontaktu

Email:

bickert.monika@web.de

Telefon:

+49 (069) 59602935

Telefon komórkowy:

(+49) 176 997 84526

Fax:

+49 (069) 59602932