Kancelaria Prawna
Bickert

Upadłość przedsiębiorcy w Niemczech

Niemieckie prawo upadłościowe, znane jako Insolvenzordnung (InsO), określa różne rodzaje upadłości, takie jak upadłość konsumencka (Verbraucherinsolvenz), upadłość przedsiębiorcy (Regelinsolvenz) czy też upadłość spadkowa (Nachlassinsolvenz). Postępowanie upadłościowe przedsiębiorcy (Regelinsolvenz) może zostać wszczęte na wniosek dłużnika lub wierzyciela, zgodnie z § 13 ust. 1 InsO. Często zdarza się, że to właśnie wierzyciel, np. urząd skarbowy lub kasa […]

Kapitał początkowy w spółce z ograniczona odpowiedzialnością w Niemczech, tj. Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH

Jednym z niezbędnych elementów do powstania niemieckiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. Gesellschaft mit beschränkter Haftung dalej zwanej: GmbH, jest wniesienie przez wspólnika lub wspólników kapitału początkowego, w wysokości co najmniej 25.000,00 euro zgodnie z § 5 GmbHG. Kwota ta może być znaczącą barierą finansową dla przedsiębiorców planujących założenie spółki. Niemniej jednak, ustawa GmbHG przewiduje […]