Oferta kancelarii

Kancelaria r.pr. Moniki Bickert, LL.M. (Uniwersytet J.W. Goethego), mediatora i tłumacza przysięgłego zapewnia kompleksową obsługą prawną osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych w zakresie usług transgranicznych: Polska - Niemcy, w obszarze prawa cywilnego, prawa spadkowego, prawa gospodarczego oraz prawa spółek. Oprócz obsługi polskich klientów w Niemczech, świadczymy również usługi dla niemieckich przedsiębiorców, osób fizycznych i prawnych na terenie Polski. Kwestia, czy wnieść pozew do sądu niemieckiego czy polskiego jest dokładnie rozważona pod kątem interesu naszego klienta.

Naszym celem jest dostarczanie naszym Klientom, zamiast standardowych usług prawnych, skutecznych rozwiązań w sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą jak i w sprawach osobistych.

Dążymy do tego, żeby znakiem rozpoznawczym naszej Kancelarii byłą najwyższa jakość świadczonych usług, skuteczność oraz zrozumienie dla potrzeb naszych Klientów.

Kierujemy się zasadą: „Klient nasz Pan”.

Zapraszamy!

Prawo cywilne


Jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów na płaszczyźnie sądowej i pozasądowej w obszarze szeroko rozumianego prawa cywilnego. Posiadając fachową wiedzę zarówno w zakresie polskiego jak i niemieckiego prawa cywilnego, świadczymy w tym obszarze usługi na najwyższym poziomie, starając się zawsze wykonać zlecone nam mandaty ku największemu zadowoleniu naszych klientów.

W ramach świadczonych usług zajmujemy się kompleksową i profesjonalną pomocą prawną z zakresu:
■ sporzadzania i opniowania umów cywilnoprawnych,
■ dochodzenia odszkodowań,
■ dochodzenia roszczeń (o zapłatę, o nienależyte wykonanie bądź niewykonanie zobowiązań umownych, z tytułu rękojmi za wady rzeczy, o zapłatę kar umownych, z umów przedwstępnych, itp.),
■ prowadzenia negocjacji handlowych i zawierania ugód,
■ kompleksowe doradztwo prawne w omawianym zakresie.

Prawo spadkowe


Nieraz mogłoby się wydawać, że niektórzy spadkodawcy żyli zgodnie z sentencją: „po mnie choćby potop” i poprzez brak rozporządzeń na wypadek śmierci wywołali zamieszanie i często spór prawny wśród spadkobierców, który na długo zawisł nad rodziną. Również w obszarze prawa spadkowego reprezentujemy naszych klientów zarówno w Polsce jak i w Niemczech, służąc radą i pomocą prawną odnośnie do:
■ zachowku,
■ działu i odrzucenia spadku,
■ sporządzenia testamentu,
■ długów spadkowych,
■ kompleksowego doradztwa w zakresie prawa spadkowego.

Specjalizujemy się w sprawach spadkowych z elementem zagranicznym.

Prawo handlowe i gopodarcze


W obszarze prawa handlowego i gospodarczego świadczymy:
■ bieżącą i stałą obsługę prawną polskich przedsiębiorców na terenie Niemiec,
■ pomoc przy rejestrowaniu spółek i innych form działalności gospodarczej,
■ doradztwo prawne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech,
■ reprezentację przedsiębiorców przed sądami i organami administracji publicznej,
■ pomoc prawną przy negocjowaniu i sporządzaniu umów.

Prowadzenie biznesu zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem i nie warto zaniedbywać kwestii prawnych, np. podpisując niepoprawnie zredagowaną umowę albo np. otwierając spółkę prawa cywilnego [w Niemczech tzw. GbR] nie wiedząc nic o odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Zdecydowanie rozsądniej będzie, jeśli zgłoszą się Państwo do nas o pomoc.

Wierzytelności


Kancelaria świadczy usługi w zakresie windykacji wierzytelności polskich podmiotów od dłużników w Niemczech i odwrotnie, niemieckich podmiotów od dłużników w Polsce. Naszym celem jest odzyskanie należności od dłużnika mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania w Niemczech lub w Polsce.

Dłużnicy stosują czasami różne metody, aby nie oddać długu: nie odbierają korespondencji ani telefonu, zmieniają miejsce zamieszkania, ukrywają majątek, likwidują własny rachunek bankowy i korzystają z cudzego, aby uniemożliwić egzekucję z rachunku bankowego itp. Wszystkie te zabiegi są nam dobrze znane i radzimy sobie z nimi bez większych trudności.

Naszych Klientów reprezentujemy w postępowaniu przedsądowym, nakazowym, sądowym i egzekucyjnym.

Mediacje


Kancelaria przeprowadza również mediacje, tj. dobrowolne, poufne i niesfromalizowane pozasądowe postępowanie w celu wypracowania porozumienia i zakończenia sporu według zasady win - win.

Mediacje pozwalają unikniąć długotrwałego i kosztownego procesu sądowego i kończą się ugodą, wypracowaną przez strony z uwzględnieniem ich najważniejszych wniosków i życzeń.

Kancelaria przeprowadza mediacje z następujących dziedzin:
MEDIACJE CYWILNE większość konfliktów, z którymi mamy do czynienia na co dzień, to konflikty o charakterze cywilnym, np. na tle zawartych umów, o ochronę dóbr osobistch, o zapłatę, o nabycie rzeczy, zniesienie współwłasności, sprawy spadkowe etc.

MEDIACJE GOSPODARCZE są świetną propozycją dla firm, pozwalającą rozwiązać konflikty biznesowe i zakończyć spór w taki sposób, aby nie oznaczało to jednocześnie zakończenia współpracy z partnerem biznesowym.

Kindergeld


Oferujemy doradztwo oraz pomoc prawną we wszelkich sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych Kindergeld w transgranicznych konstelacjach prawnych na obszarze: Polska – Niemcy.

Polecamy naszą publikację „Kindergeld. To warto wiedzieć”, w której znajdziecie Państwo mnóstwo informacji i ważnych wskazówek dla osób starających się o to świadczenie rodzinne jak i pobierających je.

Monika Bickert
Legal & Lingua
© 2022 m-bickert.de