Monika Bickert

Właścicielem kancelarii jest Monika Bickert, prawnik, mediator oraz tłumacz przysięgły języka niemieckiego.

Monika Bickert ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethe we Frankfurcie nad Menem i uzyskała stopnie akademickie: magister prawa oraz Master of Laws (LL.M.). W wyniku dalszego kształcenia w zakresie mediacji, którego organizatorem był Europäischer Hochschulverbund w kooperacji z Uniwersytetem w Berlinie, uzyskała tytuł mediatora. Po złożeniu egzaminu państwowego dla tłumaczy oraz wniesieniu do rejestru tłumaczy przy sądzie: Landgericht Frankfurt am Main uzyskała tytuł tłumacza przysięgłego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii.

Monika Bickert
Legal & Lingua
© 2018 m-bickert.de